Paul Hasselgren har beslutat att lämna sin position men kvarstår som VD under sin uppsägningstid (sex månader). Ett frånträde kan ske tidigare om en ny VD anställs innan uppsägningstidens utgång.

Denna information är sådan information som NorInvent AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Paul Hasselgren (VD, NorInvent AB), för offentliggörande den 21:e mars 2018 kl 08:11 CET.

___________________________________
För ytterligare information kontakta:
NorInvent AB (publ), VD, Paul Hasselgren, telefon: 0760-494090
www.norinvent.com