Teknologi

Teknologi

De traditionella metoderna för att inta läkemedel är intravenöst (spruta), peroralt (tablett) via inhalation (spray), transdermalt (plåster) och rektalt (stolpiller). Dessa traditionella beredningar utmanas av nya beredningstekniker som söker bättre egenskaper som exempelvis tillgänglighet, tillslag och upptag.

Frisläppning direkt till blodet via läppens slemhinna

NorInvents teknologi öppnar upp möjligheterna för nya beredningsformer. Genom tekniken kan läkemedel administreras vid munnens slemhinnor, t.ex. via en gel, en påse eller en film. Istället för att svälja en tablett, och ta omvägen via mage/tarm, kan beredningen placeras under läppen och saliven frisläpper läkemedlet direkt till blodet via slemhinnorna för en direkt verkan.

Tekniken förändrar inte den ursprungliga substansen utan erbjuder bara ett nytt sätt att bereda den. Slemhinnorna under överläppen tillhör de finaste i kroppen och har visat i tidiga studier vara mycket lämpade för att ta upp läkemedelssubstanser.

Istället för att svälja en tablett, och ta omvägen via mage/tarm, så stoppas beredningen under läppen och saliven frisläpper läkemedlet direkt till blodet via slemhinnorna för en direkt verkan

Istället för att svälja en tablett, och ta omvägen via mage/tarm, så stoppas membranet under läppen och saliven frisläpper läkemedlet direkt till blodet via slemhinnorna för en direkt verkan