Marknad

Gränslös potential

Forskningen i administration av läkemedel i munhålan har pågått sedan 1970-talet och metoden är erkänt en av de bästa metoderna för upptag av specifika läkemedel. Problemet är framförallt en långsam absorption vilket innebär att det mesta av läkemedlet sväljs ner och därmed försvinner fördelarna med administrationssättet.

Idag finns en handfull godkända läkemedel på marknaden där upptaget av substansen sker under tungan bl.a. Nitroglycerin som används vid kärlkramp.

Bredare spektrum av läkemedel och kontrollerad frisläppning

Läkemedelsbranschen har dock saknat sista pusselbiten för att möjliggöra administrationssättet för ett bredare spektrum av läkemedelssubstanser. NorInvents teknologi skulle vara nyckeln som öppnar upp möjligheterna till ett bredare användningsområde.

Öppnar nya vägar

NorInvent försöker överkomma problemen och hitta nya vägar för utveckling av beredningar. Bolagets teknologi är avsedd för läkemedelsindustrin generellt och läkemedelsbolag som säljer sina produkter som tabletter specifikt.

Bolagets plattform är tänkt att möjliggöra:

  • Nya innovativa produkter med förbättrade egenskaper som enkelt kan påvisas
  • Produkter som möter nya kundbehov
  • Utvecklingstid som är betydligt kortare än traditionell utveckling.
  • Minskad utvecklingsrisk och kostnader eftersom grundsubstansen är godkänd
  • Enklare regelverk eftersom det är en ny beredning av befintlig substans
  • Möjlighet att ta marknadsandelar genom unika produkter
  • Exklusivitet för patent som löper ut

Exempel: Smärtlindring

Vi kan exemplifiera storleken på en del av vår tilltänkta marknad genom att använda exempelvis Ibuprofen, som bland annat säljs under namnet Ipren, Ibumetin och Ibumax. Globalt såldes dessa år 2012 för c:a 1,6 miljarder dollar. Substansen är inte patenterad vilket innebär att NorInvents teknologi kan säljas på licens till en eller flera tillverkare som får utveckla egna produkter. Det finns konkurrerande och kompletterande smärtstillare och den globala marknaden för läkemedel för smärtlindring är ca 68 miljarder USD. NorInvents teknologi skulle vara tillämplig för många av dessa läkemedel. Detta är bara ett terapiområde och teknologin skulle kunna användas inom många andra.

Snabbt och kostnadseffektivt utveckla nya produkter

NorInvents teknologi har potential att kunna lösa många av de utmaningar som de stora läkemedelsbolagen står inför. Genom att möjliggöra oral administration för befintliga läkemedelssubstanser i kommersiell skala öppnas möjligheterna för läkemedelsbolagen att snabbt och kostnadseffektivt utveckla nya produkter.

Kostnaden för att göra en ny beredning av en befintlig substans är avsevärt mycket lägre än att utveckla en ny substans. Tid till marknad för en ny produkt är uppskattad till 36 – 48 månader beroende på substans. Utvecklingsrisken sänks eftersom både beredning och substans redan ska vara godkända var en för sig. Tillverkaren ska i studier visa att kombinationen inte är toxisk och att dosen är rätt. Det regulatoriska regelverket blir därför enklare än vid utveckling av nya substanser.

Förlängd exklusivitet

En viktig del av marknadspotentialen är möjligheten till exklusivitet på patenterade substanser som är på väg att förlora sitt skydd.

NorInvent siktar på att kunna erbjuda läkemedelsbolag möjligheten till exklusivitet på teknologin för en ny beredning och nylansering av produkten med förbättrade egenskaper.  Nylanseringen kan möjliggöra att ursprungsägaren till den patenterade produkten räddar delar av sin tidigare marknad.

Ibuprofen

Den globala marknaden för Ibuprofen omsätter cirka 1,6 miljarder USD. Substansen är generisk och säljs under många namn globalt. På USA marknaden är den mest sålda produkten mot tillfälligt värk och feber Advil som baseras på Ibuprofen. Totalt omsätter Ibuprofen produkter på US OTC-marknaden över 500 MUSD.

Tillgänglighet och snabbt tillslag är viktiga faktorer vid val av behandling och köp av en receptfri produkt. Från ett strategiskt perspektiv är marknader där konsumenterna driver efterfrågan en viktig parameter. I Sverige är Ipren och Ibumetin de största produkterna. En Ibuprofenprodukt lanserad på XtriG plattformen har stora möjligheter att attrahera kunder.

Nicotine Replacement Therapy

Marknaden för NRT (Nicotine Replacement Therapy) värderas idag till cirka 1,6 miljarder USD globalt. Marknaden för NRT har haft en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 2 procent de senaste fem åren. Nya regleringar som förbjuder rökning offentligt borgar för en fortsatt tillväxt. Dessa produkter bedöms även under en femårsperiod att tillgängliggöras utanför apotek i en allt större utsträckning än idag.

Marknaden för NRT växer fortfarande i Europa och i USA men den stora tillväxten tros komma från Ryssland och Asien där NRT behandlingar fortfarande är ovanliga. Segmentet består av många aktörer och beredningar finns i tuggummi, plåster, filmer, munspray och portionspåsar.

XtriG plattformen skulle kunna tillföra segmentet en ytterligare dimension baserat på det snabba tillslaget. Teoretiskt skulle användaren kunna uppleva en så kallad nikotinkick på grund av det snabba tillslaget. Idag söker tillverkare en beredning med en doseringskurva för en rökavvänjningsbehandling som liknar rökning eller snusning.