Fördelar

Möjliggör snabb absorption

De traditionella metoderna för att inta läkemedel är intravenöst (spruta), peroralt (tablett) via inhalation (spray), transdermalt (plåster) och rektalt (stolpiller). Det finns även flera beredningsformer som syftar till administration i munhålan. Det vanligaste är snabbupplösliga tabletter (sublingual), geler och filmer bestående av olika preparat.

Plattformarna varierar i teknik och syftar till administration på olika ställen i munhålan. Vanligast förekommande är de buccala (kinderna) och sublinguala (under tungan) slemhinnorna. Beredningsformerna är mekaniska där den aktiva substansen frigöras via pH eller upplösning via saliv.

Problemet med absorption

Munslemhinnan utgör en naturlig barriär mot omvärlden och få substanser kan penetrera denna i tillräcklig omfattning innan dessa sköljs bort av saliven och ner i magen. Denna låga absorption är det huvudsakliga problemet med medicinering över munslemhinnan. Det finns dock en utbredd konsensus att när läkemedelsadministration i munhålan är möjlig så har detta många fördelar jämfört med upptag via mage/tarm.

Lösningen på problemet

NorInvents teknologi löser problemet med den låga absorptionen och möjliggör därför en effektiv administration av läkemedelssubstanser i munhålan. Teknologin skulle kunna utmana och på allvar konkurrera med vanliga tabletter, såsom den administrationsform som en konsument föredrar.

Att upptaget sker direkt till blodomloppet ger en rad fördelar:

  • Snabbare tillslag
  • Lägre och exaktare dosering
  • Lägre belastning på organ
  • Lägre miljöpåverkan

Snabbare tillslag

Administration direkt vid slemhinnorna ger ett snabbt upptag av läkemedlet. Det innebär att exempelvis värkmedicinen når sina receptorer snabbt. Studier visar på tillslagstider på mellan5 och 10 minuter. Tillslagstid är en mycket viktig faktor vid akutfall som exempelvis migrän, ångest och allergisk reaktion.

Lägre miljöpåverkan

För miljön bör en minskning av dosen innebära en direkt minskning av de läkemedelsrester som kommer ut i våra vattendrag via avloppssystemen. Miljöpåverkan är idag ett dolt problem till stora delar. NorInvent tror att miljövänligare läkemedelsprodukter kommer att öka i framtiden.

NorInvents teknologi skulle kunna bana vägen för nästa generations gröna läkemedel. Om man slipper omvägen via magen kan läkemedelssubstansen göras mindre motståndskraftig (magens sura miljö). En sådan substans skulle teoretiskt kunna renas i ett vanligt reningsverk och därmed lösa stora delar av miljöaspekterna från läkemedelsavfall.

Lägre belastning på organ

En vanlig biverkan för många läkemedel som nedsväljs är irritation i mage/tarm med obehag och illamående. Även tarmfloran påverkas negativt av medicineringen. Dessa problem undviks helt genom medicinering via munslemhinnan. En minskning av dosen innebär att merparten av läkemedlet används som önskat och kroppens organ som lever och njurar slipper belastas av överflödiga substanser. Detta gäller generellt men framförallt för patienter med komplexa behandlingar över lång tid.

Lägre och exaktare dosering

Det är vanligt att endast ca 50% av dosen som sväljs ned kommer ut i blodet. Denna biotillgänglighet är inte sällan så låg som 10%. Detta beror på förstapassageeliminering, där de ogästvänliga förhållandena i mage och tarm förstör läkemedlet till viss del. Även levern kan metabolisera läkemedel. Biotillgängligheten är betydligt högre om upptaget sker via munslemhinnan och därmed kan dosen sänkas. Upptag via munslemhinnan innebär också att den faktiska dosen kan anpassas mer exakt. En anledning till detta är att biotillgängligheten vid upptag via mage/tarmsystemet kan variera kraftigt mellan individer och beroende på födointaget.  I motsats till en svald tablett kan ett läkemedel som administreras vid munslemhinnan plockas ut igen när önskad effekt har uppnåtts.

Ytterligare fördelar

NorInvents teknik kan även innebära kortare väg till marknad, lägre utvecklingskostnader och utvecklingsrisker samt möjlighet till exklusivitet för patent som håller på att löpa ut.