För den som önskar teckna aktier utan företrädesrätt kan göra detta med denna anmälningssedeln.

Teckningsanmälan skickas in till:

Partner Fondkommission AB
Lilla Nygatan 2
SE-411 09 Göteborg

Tel: +46 31 761 22 30

Fax: +46 31 711 11 20

E-post: info@partnerfk.se