Nytt schema för XtriG-syntes och bättre utnyttjande av resurser genom senareläggning av toxikologistudier.

Tidigare har det informerats i noteringsmemorandum att bolaget haft för avsikt att producera syntetisk XtriG samt att genomföra toxikologiska studier in vitro och in vivo under 2017. Dessa aktiviteter har ännu inte genomförts. Inbindingsstudier och Proof of Mechanism har genomförts med syntetiska strukturdelar av XtriG. Baserat på resultaten från dessa studier har bolaget nu gått vidare och initierat arbetet med syntes av hela XtriG-strukturen. Detta material förväntas vara producerat under första kvartalet 2018. Vidare bedöms det att toxikologistudier kan göras i ett senare skede, vilket innebär ett bättre utnyttjande av bolagets resurser i det här skedet.

Denna information är sådan information som NorInvent AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Paul Hasselgren (VD, NorInvent AB), för offentliggörande den 22:e december 2017 kl 12:23 CET.

 

___________________________________
För ytterligare information kontakta:
NorInvent AB (publ), VD, Paul Hasselgren, telefon: 0760-494090
www.norinvent.com