Halvårsrapporten för 2018 har nu publicerats på IR-sidan.