Goda nyheter!

Under det senaste dryga året har vi i kontakter med läkemedelsbolag – senast nu i början på maj då vi träffade representanter från AstraZeneca – fått veta att det som är det absolut viktigaste för dem är att XtriG har en permeabilitetshöjande effekt. D.v.s. XtriG måste öka hastigheten med vilken passage av läkemedel över munslemhinnan sker. Vidare är det viktigt att XtriG enbart fungerar som ett hjälpämne. D.v.s. XtriG och läkemedel får inte sitta för hårt ihop – helst inte alls.

Våra pågående studier syftar till att påvisa dessa egenskaper hos de nya XtriG strukturer vi undersöker. Vi har valt ut två kandidater och modifierat dessa på kemisk väg. Preliminära data visar på att a) ingen inbindning sker mellan dessa kandidater och två kemiskt sett helt olika läkemedel samt att b) en av dessa modifierade kandidater uppvisar en signifikant permeabilitetshöjande effekt.  Detta är alltså i linje med vad läkemedelsbolagen efterfrågar av en teknologi såsom XtriG.

Studierna fortsätter under juli månad och vi bör ha en slutliga resultat under första halvan av augusti. Det måste dock understrykas att även om dessa indikationer är väldigt intressanta krävs fler explorativa inbindings- och permeabilitetisstudier för att bekräfta resultaten och för att optimera effekterna.

Med dessa goda nyheter får vi önska en trevlig sommar och återkomma i augusti!

 

NorInvent