Teknologi

Tekniken - XtriG

De traditionella metoderna för att inta läkemedel är intravenöst (spruta), peroralt (tablett) via inhalation (spray), transdermalt (plåster) och rektalt (stolpiller). Dessa traditionella beredningar utmanas av nya beredningstekniker som söker bättre egenskaper som exempelvis tillgänglighet, tillslag och upptag.

Frisläppning direkt till blodet via läppens slemhinna

XtriG innebär en helt ny beredningsteknik. Genom tekniken kan läkemedel administreras vid munnens slemhinnor via ett membran.. Istället för att svälja en tablett, och ta omvägen via mage/tarm, så stoppas membranet under läppen och saliven frisläpper läkemedlet direkt till blodet via slemhinnorna för en direkt verkan. XtriG är ett hjälpämne som har till uppgift att bära substansen fram till upptagsstället.

Tekniken förändrar inte den ursprungliga substansen utan erbjuder bara ett nytt sätt att bereda den. Slemhinnorna under överläppen tillhör de finaste i kroppen och har visat i tidiga studier vara mycket lämpade för att ta upp läkemedelssubstanser.

Istället för att svälja en tablett, och ta omvägen via mage/tarm, så stoppas membranet under läppen och saliven frisläpper läkemedlet direkt till blodet via slemhinnorna för en direkt verkan

Patenterad

NorInvents Drug Delivery-plattform, XtriG, baseras på en patenterad kolhydratstruktur som kan koppla en läkemedelssubstans. Kolhydrat och läkemedel kopplas sedan till ett membran som är den fysiska transportören av föreningen.

Frigörs av saliven

Den kemiska bindningen mellan XtriG och läkemedel frigörs avmunnens saliv. Frisläppningen sker direkt när membranet sätts in under läppen varvid läkemedelssubstansen transporteras via munnens slemhinnor direkt till blodomloppet. Substansen kan få verkan inom 5-10 minuter.

Tekniken lämpar sig inte för alla typer av läkemedel utan begränsningar finns i inbindning och upptag.

Den kemiska bindningen mellan XtriG och läkemedel bryts naturligt av munnens saliv varvid läkemedelssubstansen överförs direkt till munnens slemhinnor.