Fördelar

Möjliggör kontrollerad frisläppning

De traditionella metoderna för att inta läkemedel är intravenöst (spruta), peroralt (tablett) via inhalation (spray), transdermalt (plåster) och rektalt (stolpiller). Det finns även flera beredningsformer som syftar till administration i munhålan. Det vanligaste är snabbupplösliga tabletter (sublingual), geler och filmer bestående av olika preparat.

Plattformarna varierar i teknik och syftar till administration på olika ställen i munhålan. Vanligast förekommande är de buccala (kinderna) och sublinguala (under tungan) slemhinnorna. Beredningsformerna är mekaniska där den aktiva substansen frigöras via pH eller upplösning via saliv.

Problemet med frisläppning

Många av plattformarna har problem med att kontrollera frisläppningen och därigenom uppnå en repeterbar dos. Problem har även framkommit i själva absorptionen där upptaget blivit för lågt.

Trots problemen finns en utbredd konsensus att läkemedelsadministration i munhålan har många fördelar jämfört med upptag via mage/tarm eller via huden.

XtriG – sista pusselbiten

NorInvent vill med XtriG utveckla sista pusselbiten som möjliggör kontrollerad administration av läkemedelssubstanser i munhålan. XtriG är baserad på en innovativ teknik som skulle kunna utmana och på allvar konkurrera med vanliga tabletter, såsom den administrationsform som en konsument föredrar.

Att upptaget sker direkt till blodomloppet ger en rad fördelar:

  • Snabbare tillslag
  • Lägre och exaktare dosering
  • Lägre belastning på organ
  • Lägre miljöpåverkan

Snabbare tillslag

Administration direkt vid slemhinnorna ger ett snabbt upptag av läkemedlet. Det innebär att exempelvis värkmedicinen når sina receptorer snabbt och kan börja arbeta. Studier visar på tillslagstider på mellan5 och 10 minuter. Tillslagstid är en mycket viktig faktor vid akutfall som exempelvis migrän, ångest och allergisk reaktion.

Lägre miljöpåverkan

För miljön bör en minskning av dosen innebära en direkt minskning av de läkemedelsrester som kommer ut i våra vattendrag via avloppssystemen. Miljöpåverkan är idag ett dolt problem till stora delar. NorInvent tror att miljövänligare läkemedelsprodukter kommer att öka i framtiden.

XtriG skulle kunna agera plattform för nästa generations gröna läkemedel. Om man slipper omvägen via magen kan läkemedelssubstansen göras mindre motståndskraftig (magens sura miljö). En sådan substans skulle teoretiskt kunna renas i ett vanligt reningsverk och därmed lösa stora delar av miljöaspekterna från läkemedelsavfall.

Lägre belastning på organ

En minskning av dosen innebär att merparten av läkemedlet används som önskat och kroppens organ som lever och njurar slipper belastas av överflödiga substanser. Detta gäller generellt men framför allt för patienter med komplexa behandlingar över lång tid.

Lägre och exaktare dosering

Upptag via läppen innebär också att den faktiska dosen kan anpassas mycket exaktare. Första tester indikerar att man kan reducera den aktiva substansen markant med bibehållen verkan. Detta på grund av att biotillgängligheten  är högre än upptag via mag-/tarmsystemet.

Ytterligare fördelar

NorInvents teknik kan även innebära kortare väg till marknad, lägre utvecklingskostnader och utvecklingsrisker samt möjlighet till exklusivitet för patent som håller på att löpa ut.