Styrelse

Bo Kollberg

Styrelseordförande (f. 1949)

Bo har varit i läkemedelsbranschen i mer än 40 år. Han har under lång tid haft ledande befattningar på GlaxoSmithKline (GSK) internationellt, bland annat som VP på GSK Consumer Healthcare. Bo ledde arbetet med GSK:s övertagande av AstraZenecas OTC-portfölj och varumärken som Sensodyne, Panodil och Alvedon har under Bo:s tid utvecklats till ledande inom sina marknadssegment. I grunden har Bo en examen inom kemi och biomedicin från Uppsala universitet.

Gösta Hiller

Styrelseledamot (f. 1968)

Gösta arbetade under en längre tidsperiod på AstraZeneca med utveckling av småmolekyls- och biologiska läkemedel, både som global projektledare och som forskare. Exempelvis har han lett kliniska utvecklingsprogram inom CNS-området med inriktning mot smärta.

Han är idag konsult inom hälso- och sjukvården, bland annat för Stockholms Läns Landsting, där han arbetar med utveckling och förbättringsarbete. Gösta har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap från Lunds universitet.

Ingela Stenberg

Styrelseledamot (f. 1957)

Ingela har mångårig erfarenhet av medicinteknisk industri, både i internationella koncerner (BOC, Viggo-Spectramed, Perstorp Group) och i mindre innovationsbolag. Hon har haft chefspositioner inom forskning och utveckling och på marknadssidan, bland annat som marknadschef på Medical Rubber (idag Nolato Medical).

Sedan närmare två decennium arbetar hon med immaterialrätt, speciellt med patentskydd för innovationer och IP-strategier för affärsutveckling. Hon är Auktoriserat Patentombud, certifierad styrelseledamot och Civilingenjör Teknisk Fysik från Lunds Tekniska Högskola.

Lars Lindström

Styrelseledamot (f. 1964)

Lars har varit i läkemedelsbranschen i 30 år. Han är kemiingenjör och har arbetat med forskning och utveckling på bland annat Ferring. Under en längre period var han verksam inom området kromatografi, en teknik som är central i NorInvents forskning.

En stor del av sitt yrkesliv har han också arbetat med försäljning av medicintekniska produkter, bland annat med globalt säljansvar för avancerad analysutrustning. Lars var mellan 2007 och 2014 VD på MKS Umetrics, ett globalt mjukvaruföretag.

Joel Karlsson

Styrelseledamot (f. 1979)

Joel har under en längre tid drivit innovationsbolag och har genom sin roll som VD varit drivande i att säkra kapitalbehov för utveckling och marknadsföring. Bolaget är idag ett snabbväxande publikt aktiebolag med ett flertal aktieägare.

Han har även lång erfarenhet av försäljning och utveckling av IT-produkter som riktar sig mot finansmarknaden.