Styrelse

Bengt Johansson

Styrelseordförande (f. 1965)

Ulric Skogberth

Styrelseledamot (f. 1970)

Joel Karlsson

Styrelseledamot (f. 1979)

Joel har under en längre tid drivit innovationsbolag och har genom sin roll som VD varit drivande i att säkra kapitalbehov för utveckling och marknadsföring. Bolaget är idag ett snabbväxande publikt aktiebolag med ett flertal aktieägare.

Han har även lång erfarenhet av försäljning och utveckling av IT-produkter som riktar sig mot finansmarknaden.