Styrelse

Kristian Enkvist

Styrelseordförande (f. 1960)

Kristian Enkvist, född 1960; life science och med tech proffs med 20+ års erfarenhet av affärsutveckling, innovation och produktutveckling. Han har tillbringat en stor del av sin karriär inom industrin (HemoCue, Gambro, PerkinElmer, Wallac, AstraZeneca), men har också arbetat i startup bolag, som VD (AcouSort AB och för närvarande i POOW Applications AB) och styrelsemedlem (Kibron OY, Hydrogene AB). Kristian är Fil.Dr i biokemi och har en docentur i Neurokemi vid Åbo Akademi i Finland. Förutom att leda POOW Applications arbetar han som Business Development Officer i AcouSort AB och är Advisor i SmiLe; life science inkubatorn i Lund.

Joel Karlsson

Styrelseledamot (f. 1979)

Joel har under en längre tid drivit innovationsbolag och har genom sin roll som VD varit drivande i att säkra kapitalbehov för utveckling och marknadsföring. Bolaget är idag ett snabbväxande publikt aktiebolag med ett flertal aktieägare.

Han har även lång erfarenhet av försäljning och utveckling av IT-produkter som riktar sig mot finansmarknaden.

Bo Kollberg

Styrelseledamot (f. 1949)

Bo har varit i läkemedelsbranschen i mer än 40 år. Han har under lång tid haft ledande befattningar på GlaxoSmithKline (GSK) internationellt, bland annat som VP på GSK Consumer Healthcare. Bo ledde arbetet med GSK:s övertagande av AstraZenecas OTC-portfölj och varumärken som Sensodyne, Panodil och Alvedon har under Bo:s tid utvecklats till ledande inom sina marknadssegment. I grunden har Bo en examen inom kemi och biomedicin från Uppsala universitet.

Lars Lindström

Styrelseledamot (f. 1964)

Lars har varit i läkemedelsbranschen i 30 år. Han är kemiingenjör och har arbetat med forskning och utveckling på bland annat Ferring. Under en längre period var han verksam inom området kromatografi, en teknik som är central i NorInvents forskning.

En stor del av sitt yrkesliv har han också arbetat med försäljning av medicintekniska produkter, bland annat med globalt säljansvar för avancerad analysutrustning. Lars var mellan 2007 och 2014 VD på MKS Umetrics, ett globalt mjukvaruföretag.