Strategi & affärsmodell

Strategi & affärsmodell

Norinvents teknologi ska vara generell och rikta sig till hela den globala läkemedelsindustrin för att möjliggöra alternativa beredningsformer. Teknologin kan komma att utmana både orala och perorala beredningar men primärt tablettformen. Tabletter är idag en av de vanligaste förekommande beredningarna för läkemedel.

Målet är att teknologin ska öppna upp marknaden för oral administration på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Intäktsmodellen bygger på utlicensiering av teknologin där ersättning erhålls genom upfront-, milestone- och/eller royaltyintäkter.

Affärsidé

NorInvents affärsidé är att patentera och licensiera ut teknologin till globala läkemedelsbolag mot ersättning i form av Upfront-, Milestone- och Royaltybetalningar.

Vision

Visionen är att lansera en teknologi för förbättrat läkemedelsupptag avsett för globala läkemedelsbolag.

Mission

Vår mission är att förbättra lönsamhet och egenskaper för befintliga läkemedelssubstanser genom bolagets teknologi.