Strategi & affärsmodell

Strategi & affärsmodell

Norinvents plattform, XtriG, skall vara generell och rikta sig till hela den globala läkemedelsindustrin såsom alternativ beredningsform. XtriG kan komma att utmana både orala och perorala beredningar men primärt tablettformen. Tabletter är idag en av de vanligaste förekommande beredningarna för läkemedel.

Målet är att XtriG ska öppna upp marknaden för oral administration på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Intäktsmodellen bygger på utlicensiering av plattformen där ersättning erhålls genom upfront-, milestone- och/eller royaltyintäkter.

Affärsidé

NorInvents affärsidé är att licensiera ut plattformen till globala läkemedelsbolag mot ersättning i form av Upfront-, Milestone- och Royaltybetalningar.

Vision

Visionen är att lansera en kolhydratbaserad Drug Delivery-plattform för globala läkemedelsbolag.

Mission

Vår mission är att förbättra lönsamhet och egenskaper för befintliga läkemedelssubstanser genom bolagets patenterade teknologi.