Ledningsgrupp

Paul Hasselgren

VD (f. 1973)

Paul har varit verksam i life science branschen i drygt 20 år och kommer närmast från Innovagen AB där han varit vice VD under 10 år. Paul har lång erfarenhet av projektstyrning av utvecklingsprojekt med externa samarbetsparter. Han har även utvecklat IT system och ansvarat för kundrelationer.