Ledningsgrupp

Joel Karlsson

VD (f. 1979)

Joel har varit med i NorInvent sedan bolagets start. Han har erfarenhet av uppstart av flertalet bolag och arbetat med kapitalanskaffning och marknadsföring i flertalet bolag. Joel tog över VD rollen sep 2018 efter bolagets tidigare VD Paul Hasselgren.

Kristian Enkvist

Styrelseordförande (f. 1960)

Kristian har arbetat med life science och tech proffs med 20+ års erfarenhet av affärsutveckling, innovation och produktutveckling.

Paul Hasselgren

Forskning & utveckling (f. 1973)

Paul arbetar med bolagets forskning och utvecklingsplanering. Han driver bolagets forskningsplanering och samarbetet med bolagets underleverantörer.