Ledningsgrupp

Joel Karlsson

VD (f. 1979)

Joel har varit med i NorInvent sedan bolagets start. Han har erfarenhet av uppstart av flertalet bolag och arbetat med kapitalanskaffning och marknadsföring i flertalet bolag. Joel tog över VD rollen sep 2018 efter bolagets tidigare VD Paul Hasselgren.