Om oss

NorInvent AB

NorInvent AB är ett utvecklingsbolag inom Life science som utvecklar plattformar för Drug Delivery. Tekniken, XtriG, är baserad på kolhydrater bundna till ett membran. Bolaget utvecklar tekniker för att renodla, anpassa och kontrollera kolhydratkedjor så att de kan agera som bärare/transportörer av läkemedelssubstanser. Bolagets XtriG teknik är patenterad och utgör preliminärt en excipient, eller hjälpämne, åt läkemedelssubstanser. Se video

Norinvent har en slimmad organisation med ett minimalt antal anställda och kompetenser kontrakteras efter behov. På så vis säkerställs högsta kvalitet inom varje område samtidigt som verksamheten kan drivas på ett kostnadseffektivt sätt.

Styrelsen består av personer med erfarenhet av bl.a. ledande befattningar inom läkemedelsindustrin.