Norinvent har under vintern 2020 återupptagit ett nygammalt samarbete med Zelmic AB som tillsammans med Trulylabs AB kommer att bistå med kunskap och utförande av kommande studier. Vinterns aktiviteter har bestått av att hitta potentiella läkemedelssubstanser som är lämpliga till den kommande in vivo studien som vi på förväg vet har större behov av ett stabilare och snabbare tillslag. Just nu pågår förberedelserna av denna studie där vi har av avsikt att testa två nya substanser med PGRX001. Denna studie planerar vi att genomföra under februari månad.

Styrelsen Norinvent AB

För ytterligare information kontakta:

Joel Carlsson, VD

joel.carlsson@norinvent.com