Till aktieägarna i NorInvent AB (publ)

Vår forskningsplan syftar till att bygga värden i bolaget, främst genom att visa på att vår teknologi PGRX hjälper läkemedel att penetrera munslemhinnan och att utreda mekanismen bakom denna effekt. PGRX001 är benämningen på den variant av PGRX med vilken vi gjorde vårt genombrott för ungefär ett år sedan. Under våren har den penetrationshöjande effekten hos PGRX001 verifierats i ett flertal experiment. Just nu pågår ett djurförsök där PGRX001 används vid läkemedelsadministration i munhålan hos levande råttor. Detta är ett viktigt steg på vägen mot en framtida studie i människa. Parallellt med djurförsöket genomför vi andra studier där effekten av PGRX001 undersöks hos fyra vitt skilda läkemedelssubstanser. Resultaten kommer att ge mer kunskap om mekanismen bakom PGRX, vilket i sin tur kommer att ligga till grund för framtida patent.

I samband med denna korta nyhetsuppdatering vill vi också påminna om årsstämman som kommer hållas den 28 juni kl. 14:00 i Lund. För mer info se bolagets hemsida.