Status för bolagets ansökan om patentskydd i USA har uppdaterats till ”Allowed”, vilket innebär att USPTO har för avsikt att bevilja patentet för XtriG i USA.

NorInvent utvecklar XtriG, Bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan, mindre miljöpåverkan och lägre dosering jämfört med peroral läkemedelsadministration (nedsväljning av tablett).

Under onsdagskvällen erhölls beskedet från det amerikanska patentombudet att status för XtriG patentet uppdaterats till ”Allowed” och att ett Notice of Allowance kommer att utfärdas inom kort. Detta innebär att det amerikanska patentverket USPTO har för avsikt att bevilja patentet i USA. Utöver detta har NorInvent sedan tidigare beviljade patent i sju länder; Sverige, Israel, Japan, Kanada, Kina, Ryssland och Sydkorea, samt pågående ansökningar i Brasilien och Europa.

Denna information är sådan information som NorInvent AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Paul Hasselgren (VD, NorInvent AB), för offentliggörande den 8:e mars 2018 kl 10:13 CET.

___________________________________
För ytterligare information kontakta:
NorInvent AB (publ), VD, Paul Hasselgren, telefon: 0760-494090
www.norinvent.com