NorInvent AB (”NorInvent”) offentliggör idag, den 3 maj 2018, en uppdaterad kommersiell värdering av bolagets patent som patentbyrån Høiberg A/S (”Høiberg”) har gjort baserat på bolagets nuvarande verksamhet och de länder som NorInvent har patent i idag. Høiberg värderar bolagets patent till mellan 0,9 – 3,9 MUSD, jämfört med mellan 11,5 – 20,5 MUSD vid tidigare värdering i maj 2016.

Patentbyrån Høiberg utförde i maj 2016 en värdering av NorInvents patent utifrån en marknadsmodell. I kalkylen ingick dels marknadspotential, dels utvecklingsrisk för XtriG-tekniken och dels kostnader för utveckling av ny produktionsteknik för framtida slutkunder. Høiberg värderade vid tidpunkten NorInvents patent till mellan 11,5 – 20,5 MUSD.

Som tidigare meddelats i ett pressmeddelande den 30 april 2018, har NorInvent på revisors inrådan skrivit ner patentets bokföringsmässiga värde från ca 1,8 MSEK till 0 SEK. Med anledning därav har Høiberg, på uppdrag av NorInvent, genomfört en uppdatering av sin kommersiella värdering av bolagets patent baserat på NorInvents nuvarande verksamhet och de länder bolaget har patent i idag. Høiberg värderar bolagets patent till mellan 0,9 – 3,9 MUSD, jämfört med mellan 11,5 – 20,5 USD vid värdering utförd i maj 2016.

Anledningen till att det kommersiella värdet beräknas vara lägre än vid tidigare värdering i maj 2016 beror på en större osäkerhet vad gäller bolagets förmåga att utveckla en intäktsgenererande produkt/teknologi jämfört med tidpunkten för tidigare värdering.

Detta pressmeddelande innehåller information som NorInvent AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl 08.20.

___________________________________
För ytterligare information kontakta:
NorInvent AB (publ), VD, Paul Hasselgren, telefon: 0760-494090
www.norinvent.com