NorInvent förlänger teckningstiden till den 5 december.

Läs mer om företrädesemissionen här.