NorInvent konverterar lån och ökar antalet aktier med 642 000 st till totalt 14 940 686 st.

Som tidigare informerats i noteringsmemorandum har bolaget under våren genomfört ett konvertibellån om 1 500 000 SEK, med en löptid fram till december med en ränta om 7% för perioden och en konverteringskurs om 2,50 SEK per aktie. Detta gjordes med stöd av det bemyndigande som beslutades om vid den extra bolagsstämman den 8 december 2016.

För att säkerställa driften fram till halvårsskiftet 2018 enligt plan har styrelsen, med stöd av det emissionsbemyndigande som beslutades om vid bolagsstämman den 31 maj 2017, beslutat om konvertering av lån och ränta i enlighet med villkoren av 642 000 aktier, motsvarande 1 605 000 SEK.

Bolagsverket har nu registrerat de nya aktierna, och totalt antal aktier i bolaget uppgår nu till 14 940 686 stycken med ett aktiekapital om 747 034,305 SEK, tidigare 14 298 686 stycken aktier med ett aktiekapital om 714 934,305 SEK. Det finns inga utestående konvertibler.

Denna information är sådan information som NorInvent AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Paul Hasselgren (VD, NorInvent AB), för offentliggörande den 21:e december 2017 kl 09:57.

 

___________________________________
För ytterligare information kontakta:
NorInvent AB (publ), VD, Paul Hasselgren, telefon: 0760-494090
www.norinvent.com