Kommunikén från extra bolagsstämma 2018-09-18 har nu publicerats på IR-sidan.