Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma 2021-06-30 klockan 15:30.

På grund av den rådande pandemin kommer bolagsstämman hållas som ett webbmöte för att minska smittspridningen. Mer information finns i kallelsen nedan.

Kallelse PDF

För att kunna rösta på stämman kräv en inskickad fullmakt. Fullmakten kan skickas digitalt via epost alternativt via post och ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 29 juni.

Fullmakt Word

Fullmakt PDF

För ytterligare information kontakta

Joel Carlsson, Norinvent AB

joel.carlsson@norinvent.com