Som tidigare meddelats avnoteras NorInvent, på egen begäran, från AktieTorget efter marknadens stängning den 16 maj 2018. Med anledning därav kallar styrelsen härmed aktieägarna i NorInvent till ett informationsmöte kl 11.00 – 12.00 den 18 maj 2018 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Deltagande på informationsmötet måste föranmälas senast den 16 maj 2018 via e-post till info@norinvent.com.