Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till extra bolagsstämma 2020-05-14 klockan 11.00 på Hotell Best Western, Storgatan 28, 331 30 Värnamo.

Kallelse PDF