Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till extra bolagsstämma 2021-12-28 klockan 10:00.

Bolagsstämman kommer hållas som ett webbmöte för att minska smittspridningen. Mer information finns i kallelsen nedan.

Kallelse PDF

För att kunna rösta på stämman kräv en inskickad fullmakt. Fullmakten kan skickas digitalt via epost alternativt via post och ska vara bolaget tillhanda senast den 27 december.

Fullmakt Word

Fullmakt PDF