Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till extra bolagsstämma 2021-11-15 klockan 17:00.

Bolagsstämman kommer hållas som ett webbmöte för att minska smittspridningen. Mer information finns i kallelsen nedan.

Kallelse PDF

För att kunna rösta på stämman kräv en inskickad fullmakt. Fullmakten kan skickas digitalt via epost alternativt via post och ska vara bolaget tillhanda senast den 14 november.

Fullmakt Word

Fullmakt PDF

För ytterligare information kontakta

Norinvent AB

info@norinvent.com