Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till årsstämma 2018-06-29 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 2, Lund.

Kallelse PDF