KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORINVENT AB (PUBL)
Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till årsstämma 2019-06-28 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 2, Lund.

Kallelse PDF