Investerare

Förlängning av företrädesemission

Styrelsen i NorInvent AB (publ) har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med onsdag den 5 december 2018 från det tidigare datumet 23 november 2018. Det har kommit till bolagets vetskap att flera institut har missat att meddela om nyemissionen. Mot den bakgrunden förlänger styrelsen teckningsperioden för att aktieägare som har missat emissionen möjligheten att teckna.

Teckningsgraden uppgick till 72,51% och eftersom emissionen är garanterad med 2 000 000 SEK blir den fulltecknad.

För att teckna aktier i emissionen använd blanketten Anmälningssedel utan företrädesrätt:

Anmälningssedel utan företrädesrätt

 

För ytterligare information kontakta:

Joel Karlsson, verkställande direktör i NorInvent AB (publ)

Telefon 046-25 66 60, epost info@norinvent.com

 

 

 

Företrädesemission november 2018

NorInvent genomför en företrädesemission som beslutades på den extra bolagsstämman den 30 oktober.

Emissionsdatum: 9-23 november.

Emissionbelopp: 2 988 137,20 SEK.

Läs mer om erbjudandet i informationsmemorandumet:

Norinvent informationsmemorandum 2018 PDF

Anmälningssedel utan företrädesrätt

Årsredovisning

IR-kontakt

Joel Karlsson, VD
info@norinvent.com