Investerare

Årsredovisning 2016

NorInvent noterat på AktieTorget

NorInvent AB (publ) noterades på AktieTorget den 23:e maj 2017. 

Information om NorInvents aktie finns på AktieTorget

Bolagsbeskrivning

IR-kontakt

Paul Hasselgren, VD
info@norinvent.com

AktieTorget
Bolagsinformation