Norinvent har sedan våren arbetat med att vidareutveckla bolagets molekyl PGRX och tittat på möjligheterna med intranasal administration via näsa/svalg. Detta är ett vedertaget administrationssätt som läkemedelsbranschen använder sig av i form av nässpray, inhalatorer m.m.

Bolagets senaste in vivo-studie genomfördes av våra samarbetspartners som har lång erfarenhet av intranasal administration. Vi valde läkemedelssubstansen Diklofenak och genomförde en in vivo studie med vakna individer för att mäta om det fanns ett förbättrat upptag med PGRX.

Resultatet visade indikationer på ett förbättrat upptag tillsammans med PGRX. Diklofenak är en snabb läkemedelssubstans i sig själv och visade sig inte vara helt optimal i den studie som gjordes för att uppnå tydliga mätresultat.

Bolaget kartlägger nu fler potentiella läkemedelssubstanser som man på förhand vet har ett större behov av ett bättre upptag och som är kompatibla med PGRX. Vi hoppas kunna genomföra kommande studie så snart kartläggningen är gjord. 

För mer information kontakta

Joel Carlsson

joel.carlsson@norinvent.com