Handlingar inför årsstämman 2018-06-29 har nu publicerats på IR-sidan.