Norinvents företrädesemissonen blev fulltecknad.  Bolaget arbetar nu med att färdigställa registrering av emissionen mot Bolagsverket. Vi hoppas att allt ska vara klart runt årsskiftet. De nya aktierna kommer att bokas ut efter registreringen hos bolagsverket är klar.

 

För ytterligare information kontakta:

Joel Karlsson, verkställande direktör i NorInvent AB (publ)

Telefon 046-25 66 60, epost info@norinvent.com