Styrelsen meddelar att den extra bolagsstämman som planerades till den 15 november kommer att ställas in. Styrelsen meddelar nytt datum för stämman inom kort.

För mer info: info@norinvent.com