Bolaget har fått indikationer på att det tidigare pressmeddelandet ”Förlorad dokumentation från grundarens forskning” kan misstolkas vad gäller tidsramen för framtida kapitalbehov vid positiva testresultat under andra kvartalet. Detta förtydligas härmed:

Givet positiva testresultat under andra kvartalet, bedöms kapitalbehovet därefter vara 15-20 MSEK fram till årsskiftet 2019/2020, för att genomföra fortsatta studier enligt plan. 

Denna information är sådan information som NorInvent AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Paul Hasselgren (VD, NorInvent AB), för offentliggörande den 16:e mars 2018 kl 11:21 CET.

___________________________________
För ytterligare information kontakta:
NorInvent AB (publ), VD, Paul Hasselgren, telefon: 0760-494090
www.norinvent.com