Norinvents pågående företrädesemission är garanterad med 2 MSEK, vilket motsvarar ca. 66% av det totala emissionsbeloppet.

Läs mer om emissionen här.