NorInvent genomför nu en företrädesemission.

För mer information besök: norinvent.com/investerare