Styrelsen meddelar härmed att den extra bolagsstämman också kallad kontrollstämma 2 som skulle hållas den 30 dec blir inställd.

Styrelsen kommer att kalla aktieägarna till ny stämma inom kort.