NorInvent AB och dess styrelse har glädjen att meddela att bolaget den 20:e Januari 2015 har erhållit patent i Ryssland. Detta betyder att NorInvent AB:s teknik har ett fullvärdigt patent i ett av de största länderna i världen. Patentet i Ryssland är ett resultat av NorInvents och Jonatan Moses nya engagemang i patentarbetet.