Nyheter

Norinvent AB (publ) har skrivit avtal med Partner Fondkommission

Norinvent AB (publ) har skrivit avtal med Partner Fondkommission rörande kommande notering av bolagets aktier och spridningsemission. Partner FK kommer bistå Norinvent under våren 2016 för att utreda när och var bolaget skall notera sina aktier och genomföra emissionen.

Läs mer

Lund Life Science Incubator välkomnar NorInvent AB

Lund Life Science Incubator välkomnar NorInvent AB Länk till Lund LSI

Läs mer

Patent i Japan

NorInvents styrelse och ledning har glädjen att informera att bolaget den 1/6-2015 erhållit patent i Japan. Detta betyder att NorInvent AB äger patent i Sverige, Ryssland, Kina och nu även i Japan. Det är mycket glädjande att NorInvent AB har säkerställt en mycket betydelsefull marknad och ser med tillförsikt på framtida nya patentområden där bolaget […]

Läs mer

NorInvent AB har fått ett första utlåtande från Läkemedelsverket

NorInvent AB har fått ett första utlåtande från Läkemedelsverket att bolagets teknik och patenterade bärare kan komma att klassas som en excipient eller hjälpämne. Ett hjälpämne är ett ämne som agerar bärare till den aktiva substansen i syfte att stärka, stabilisera eller förbättra substansens egenskaper. Ledningen i NorInvent har mottagit utlåtandet med stor förväntan då […]

Läs mer

Patent i Kina

NorInvents styrelse och ledning har glädjen att informera att bolaget den 12:e Februari erhållit patent i Kina. Detta betyder att NorInvent AB äger patent i Sverige, Ryssland och nu även i Kina. Det är mycket glädjande att NorInvent AB har säkrat ytterligare en av världens största marknader för bolagets metod.

Läs mer

Patent i Ryssland

NorInvent AB och dess styrelse har glädjen att meddela att bolaget den 20:e Januari 2015 har erhållit patent i Ryssland. Detta betyder att NorInvent AB:s teknik har ett fullvärdigt patent i ett av de största länderna i världen. Patentet i Ryssland är ett resultat av NorInvents och Jonatan Moses nya engagemang i patentarbetet.

Läs mer

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages