Nyheter

VD Paul Hasselgren har beslutat att lämna sin position.

Paul Hasselgren har beslutat att lämna sin position men kvarstår som VD under sin uppsägningstid (sex månader). Ett frånträde kan ske tidigare om en ny VD anställs innan uppsägningstidens utgång. Denna information är sådan information som NorInvent AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Paul Hasselgren (VD, NorInvent AB), för […]

Läs mer

Förtydligande av tidigare pressmeddelande ”Förlorad dokumentation från grundarens forskning”

Bolaget har fått indikationer på att det tidigare pressmeddelandet ”Förlorad dokumentation från grundarens forskning” kan misstolkas vad gäller tidsramen för framtida kapitalbehov vid positiva testresultat under andra kvartalet. Detta förtydligas härmed: Givet positiva testresultat under andra kvartalet, bedöms kapitalbehovet därefter vara 15-20 MSEK fram till årsskiftet 2019/2020, för att genomföra fortsatta studier enligt plan.  Denna […]

Läs mer

Intention to grant för XtriG-patentet i Europa

Idag fick NorInvent beskedet att det Europeiska patentverket EPO kommunicerat ett Intention to grant, vilket betyder att patentet kommer att beviljas. NorInvent utvecklar XtriG, Bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan, […]

Läs mer

Förlorad dokumentation från grundarens forskning

Bolaget kan inte få ta del av dokumentation från grundarens forskning. Bakgrund NorInvents patenterade teknologi bygger i grunden på Dr. Jonatan Moses tidigare forskning under 1990- och tidigt 2000-tal. Omständigheter under årets första månader gör att Bolagets styrelse och ledning nu bedömer att det inte är sannolikt att dokumentationen från denna forskning, såsom protokoll, anteckningsböcker, […]

Läs mer

Notice of Allowance för XtriG-patentet i USA

Status för bolagets ansökan om patentskydd i USA har uppdaterats till ”Allowed”, vilket innebär att USPTO har för avsikt att bevilja patentet för XtriG i USA. NorInvent utvecklar XtriG, Bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, […]

Läs mer

Förtydligande av ett tidigare pressmeddelande avseende Proof of Mechanism

Efter vidare analys av data gör bolaget bedömningen att det kan finnas en risk att informationen i ett tidigare pressmeddelande kan misstolkas till följd av benämningen ”Proof of Mechanism”. Informationen förtydligas genom att tillägga att resultatet som presenterades kommer från en lyckad frisättningsstudie och att det återstår fler studier för att uppnå Proof of Mechanism. […]

Läs mer

Statusuppdatering för utvecklingsplanerna

Nytt schema för XtriG-syntes och bättre utnyttjande av resurser genom senareläggning av toxikologistudier. Tidigare har det informerats i noteringsmemorandum att bolaget haft för avsikt att producera syntetisk XtriG samt att genomföra toxikologiska studier in vitro och in vivo under 2017. Dessa aktiviteter har ännu inte genomförts. Inbindingsstudier och Proof of Mechanism har genomförts med syntetiska […]

Läs mer

Konvertering till aktier registrerat hos Bolagsverket

NorInvent konverterar lån och ökar antalet aktier med 642 000 st till totalt 14 940 686 st. Som tidigare informerats i noteringsmemorandum har bolaget under våren genomfört ett konvertibellån om 1 500 000 SEK, med en löptid fram till december med en ränta om 7% för perioden och en konverteringskurs om 2,50 SEK per aktie. […]

Läs mer

Nyhetsbrev

Sedan september publicerar vi via Cision ett nyhetsbrev varje månad. Nyhetsbrevet för november publicerades för några dagar sedan och vi påminner om att detta finns att läsa på http://news.cision.com/se/norinvent-ab . Där finns även möjlighet att prenumerera på information från NorInvent. NorInvent AB

Läs mer

Patentansökan i Indien dras tillbaka

Styrelsen och ledningen för bolaget anser att ett patent i Indien inte är av tillräckligt strategiskt värde för att motivera kostnaderna och har därför beslutat att låta patentansökan i Indien falla. NorInvent utvecklar XtriG, Bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade […]

Läs mer

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages