Nyheter

Företrädesemission garanterad med två miljoner.

Norinvents pågående företrädesemission är garanterad med 2 MSEK, vilket motsvarar ca. 66% av det totala emissionsbeloppet. Läs mer om emissionen här.

Läs mer

Företrädesemission 9 – 23 november

NorInvent genomför nu en företrädesemission. För mer information besök: norinvent.com/investerare  

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till extra bolagsstämma 2018-10-30 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 2, Lund.  Kallelse PDF

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kommunikén från extra bolagsstämma 2018-09-18 har nu publicerats på IR-sidan.

Läs mer

Publicering av halvårsrapport

Halvårsrapporten för 2018 har nu publicerats på IR-sidan.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma 2018-09-18 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 2, Lund.

Läs mer

Preliminära resultat

Goda nyheter! Under det senaste dryga året har vi i kontakter med läkemedelsbolag – senast nu i början på maj då vi träffade representanter från AstraZeneca – fått veta att det som är det absolut viktigaste för dem är att XtriG har en permeabilitetshöjande effekt. D.v.s. XtriG måste öka hastigheten med vilken passage av läkemedel […]

Läs mer

Handlingar inför årsstämman

Handlingar inför årsstämman 2018-06-29 har nu publicerats på IR-sidan.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORINVENT AB (PUBL) 2018

Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till årsstämma 2018-06-29 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 2, Lund.

Läs mer

Publicering av delårsrapport

Delårsrapporten för det första kvartalet 2018 har nu publicerats på IR-sidan.

Läs mer

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages