Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till extra bolagsstämma 2018-10-30 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 2, Lund.  Kallelse PDF

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kommunikén från extra bolagsstämma 2018-09-18 har nu publicerats på IR-sidan.

Läs mer

Publicering av halvårsrapport

Halvårsrapporten för 2018 har nu publicerats på IR-sidan.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma 2018-09-18 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 2, Lund.

Läs mer

Preliminära resultat

Goda nyheter! Under det senaste dryga året har vi i kontakter med läkemedelsbolag – senast nu i början på maj då vi träffade representanter från AstraZeneca – fått veta att det som är det absolut viktigaste för dem är att XtriG har en permeabilitetshöjande effekt. D.v.s. XtriG måste öka hastigheten med vilken passage av läkemedel […]

Läs mer

Handlingar inför årsstämman

Handlingar inför årsstämman 2018-06-29 har nu publicerats på IR-sidan.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORINVENT AB (PUBL) 2018

Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till årsstämma 2018-06-29 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 2, Lund.

Läs mer

Publicering av delårsrapport

Delårsrapporten för det första kvartalet 2018 har nu publicerats på IR-sidan.

Läs mer

Sammanfattning från informationsmötet

Den 18:e maj hölls ett informationsmöte med anledning av bolagets avnotering från AktieTorget. För den aktieägare som önskar en sammanfattning från bolagets kommunikation vid detta möte kan en sådan skrift erhållas genom att skicka en förfrågan via e-post till info@norinvent.com  

Läs mer

NorInvent presenterar uppdaterad kommersiell patentvärdering från patentbyrån Høiberg

NorInvent AB (”NorInvent”) offentliggör idag, den 3 maj 2018, en uppdaterad kommersiell värdering av bolagets patent som patentbyrån Høiberg A/S (”Høiberg”) har gjort baserat på bolagets nuvarande verksamhet och de länder som NorInvent har patent i idag. Høiberg värderar bolagets patent till mellan 0,9 – 3,9 MUSD, jämfört med mellan 11,5 – 20,5 MUSD vid […]

Läs mer

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages