Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till extra bolagsstämma 2019-12-17 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 2, Lund. Kallelse PDF

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma 2019-09-12 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 2, Lund. Kallelse PDF

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till extra bolagsstämma tillika andra kontrollstämma 2019-08-01 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 2, Lund. Kallelse PDF

Läs mer

Kommuniké från årsstämma

Kommunikén från årsstämman 2019-06-28 har nu publicerats på IR-sidan.

Läs mer

Nyhets uppdatering

Till aktieägarna i NorInvent AB (publ) Vår forskningsplan syftar till att bygga värden i bolaget, främst genom att visa på att vår teknologi PGRX hjälper läkemedel att penetrera munslemhinnan och att utreda mekanismen bakom denna effekt. PGRX001 är benämningen på den variant av PGRX med vilken vi gjorde vårt genombrott för ungefär ett år sedan. […]

Läs mer

Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORINVENT AB (PUBL) Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till årsstämma 2019-06-28 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 2, Lund. Kallelse PDF

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till extra bolagsstämma 2019-04-16 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 2, Lund. Kallelse PDF

Läs mer

Ändring av datum för extra bolagsstämma.

Styrelsen i Norinvent vill meddela att datumet för den extra bolagsstämman den 15 mars kommer att ändras. Nytt datum kommer att meddelas inom kort. /Styrelsen Norinvent AB     För ytterligare information kontakta: Joel Karlsson, verkställande direktör i NorInvent AB (publ) Telefon 046-25 66 60, epost info@norinvent.com

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till extra bolagsstämma 2019-03-15 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 2, Lund. Kallelse PDF

Läs mer

Registrerad emission

Norinvent kan meddela att nyemissionen nu är registrerad på bolagsverket och Euroclear Sweden AB kommer dela ut aktierna till alla som fått tilldelning den 18 februari. Styrelsen kan även meddela att bolagets ledamot Kristian Enkvist har axlat rollen som Styrelseordförande. Norinvent är i en utvecklingsfas där Kristians långa erfarenhet av att driva forskningsprojekt kommer väl […]

Läs mer

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages