Nyheter

Statusuppdatering för utvecklingsplanerna

Nytt schema för XtriG-syntes och bättre utnyttjande av resurser genom senareläggning av toxikologistudier. Tidigare har det informerats i noteringsmemorandum att bolaget haft för avsikt att producera syntetisk XtriG samt att genomföra toxikologiska studier in vitro och in vivo under 2017. Dessa aktiviteter har ännu inte genomförts. Inbindingsstudier och Proof of Mechanism har genomförts med syntetiska […]

Läs mer

Konvertering till aktier registrerat hos Bolagsverket

NorInvent konverterar lån och ökar antalet aktier med 642 000 st till totalt 14 940 686 st. Som tidigare informerats i noteringsmemorandum har bolaget under våren genomfört ett konvertibellån om 1 500 000 SEK, med en löptid fram till december med en ränta om 7% för perioden och en konverteringskurs om 2,50 SEK per aktie. […]

Läs mer

Nyhetsbrev

Sedan september publicerar vi via Cision ett nyhetsbrev varje månad. Nyhetsbrevet för november publicerades för några dagar sedan och vi påminner om att detta finns att läsa på http://news.cision.com/se/norinvent-ab . Där finns även möjlighet att prenumerera på information från NorInvent. NorInvent AB

Läs mer

Patentansökan i Indien dras tillbaka

Styrelsen och ledningen för bolaget anser att ett patent i Indien inte är av tillräckligt strategiskt värde för att motivera kostnaderna och har därför beslutat att låta patentansökan i Indien falla. NorInvent utvecklar XtriG, Bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade […]

Läs mer

Lyckad Proof of Mechanism

Ett stort delmål – Proof of Mechanism – har uppnåtts. Det betyder att vi har visat på att delar av XtriG binder till ett läkemedel och att läkemedlet sedan, i tre oberoende försök, frisätts som intakt substans i saliv. NorInvent utvecklar XtriG, Bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG […]

Läs mer

Nyhetsbrev via Cision

Sedan noteringen i maj har de nyheter som släppts från oss varit av karaktären pressmeddelande. Vi vill bli bättre på att informera er om vad som händer i bolaget och kommer därför att  försöka släppa ett nyhetsbrev varje månad. Detta kommer vi att göra via Cision. Genom att publicera nyhetsbrevet via Cision får vi en granskning […]

Läs mer

Sildenafil (Viagra) binder till delar av XtriG

NorInvent utvecklar XtriG, Bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan, mindre miljöpåverkan och lägre dosering jämfört med peroral läkemedelsadministration (nedsväljning av tablett). Som tidigare meddelats har NorInvent utökat sin utvecklingsportfölj med […]

Läs mer

Ytterligare pilotsubstans

NorInvent utökar sin utvecklingsportfölj med sildenafil (Viagra) mot erektil dysfunktion. Syftet är att studera en substans med försämrat upptag i mage/tarm vid samtida förtäring. Sildenafil är även marknadsmässigt intressant för framtida licenstagare. NorInvent har valt Red Glead Discoverey i Lund som CRO partner för sina kommande studier. Första delmålet är Proof of Mechanism – tre […]

Läs mer

NorInvent noterat på AktieTorget

På tisdagen den 23:e maj noterades NorInvent på Aktietorget.  

Läs mer

Offentliggörande av bolagsbeskrivning

Inför den planerade noteringen av Bolagets aktie på AktieTorget, med första dag för handel den 23 maj 2017, presenterar vi idag NorInvents bolagsbeskrivning.

Läs mer