Styrelsen i Norinvent vill meddela att datumet för den extra bolagsstämman den 15 mars kommer att ändras.

Nytt datum kommer att meddelas inom kort.

/Styrelsen Norinvent AB

 

 

För ytterligare information kontakta:

Joel Karlsson, verkställande direktör i NorInvent AB (publ)

Telefon 046-25 66 60, epost info@norinvent.com