Bästa Norinvent Aktieägare,

En kort statusuppdatering kring forskningsarbetet.  Vi har gjort en omfattande försöksplan med Zelmic Ab i Lund, en contract research organization som specialiserar sig på topikalt läkemedelsupptag – t.ex. via munslemhinnan.  Vi har säkrat tillgång till två former av vår testsubstans, och för närvarande håller Zelmic på med att arbeta fram försöksprotokoll och formuleringar för administrationen av dessa.  Tanken är att vi, samtidigt som vi testar två substansformer i olika lösningar, kommer att kunna upprepa det ursprungliga experimentet som visade på positiva effekter på läkemedelsupptag.

Vi förväntar oss att få data innan utgången av januari.  Vid positiva resultat följer Zelmic sedan en stegvis uppbyggd plan för att testa olika administrationssätt, koncentrationsberoenden, och slutligen också köra de farmakokinetiska upptagsexperiment som i slutet av hösten inte gav tillförlitliga resultat hos en annan leverantör.  Med all den data som studierna kommer att generera kommer vi – under förutsättning att resultaten är fortsatt positiva – att ha ökat bolagets värde avsevärt. Detta innebär ökade möjligheter till extern finansiering och samarbeten för att jobba vidare mot målet; en överlägsen teknologi för läkemedelsadministration.

Styrelsen har sammankommit några gånger och godkännt försöksplaneringen.  Det har också uppkommit frågeställningar kring substansnamnet.  Eftersom den nya substansen är kemiskt, och sannolikt också till verkningsmekanismen helt olika XtriG-substansen kan det vara vilseledande att fortsätta på ett snarlikt namn.  Vi har därför valt att kalla den nya substansen PGRX001.

Vi har också glädjen att meddela att Paul Hasselgren kommer att fortsätta att arbeta för Norinvent på tim-konsultbasis.  Det är fantastiskt bra att kunna hålla professionell kontinuitet i experimentplanering och tolkning av data.

Det har varit ett händelserikt och spännande år, och vi ser nu med stor nyfikenhet fram emot att snart få mera data om vår nya substans, och håller er fortgående uppdaterade.

 

Vi önskar er alla med detta en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År!

Styrelsen och VD för Norinvent AB