• Snabb, effektiv och enkel
    läkemedelsadministration under överläppen

Teknologi

NorInvents teknologi – XtriG – utmanar de traditionella metoderna för att inta läkemedel som bl.a. tablett.

Läs mer

Fördelar

Genom att undvika omvägen via mage och tarm och frisläppa läkemedlet direkt till blodet via slemhinnorna uppnås en rad fördelar.

Läs mer

Marknad

Teknologin kan innebära en revolution för läkemedelsmarknaden. Nya möjligheter till produktutveckling skapas för exempelvis Ibuprofen och nikotin.

Läs mer

Befintliga läkemedel på ett nytt sätt

NorInvents plattform för drug delivery innebär en revolutionerande ny metod för hur läkemedel kan administreras i kroppen. Tekniken bygger på ett membran laddat med ett läkemedel (Ibuprofen eller nikotin, exempelvis) som placeras under överläppen. Läkemedlet frisläpps av kroppens saliv och tas upp i blodet genom munnens slemhinnor.

Genom att möjliggöra upptag i munnen kan befintliga läkemedel få nya och bättre egenskaper. Exempelvis kan tekniken sänka dosen, möjliggöra effekt eller tillslag efter 5 - 10 minuter, sänka belastningen på inre organ samt minska läkemedlets miljöpåverkan.